Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Juni
June

2011

Juni
June

2012

Juni
June

2013

Juni
June

Diff, %

Juni 12-
Juni 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

126,2

129,4

144,8

147,1

+1,6

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

128,4

135,7

125,9

123,6

-1,8

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

120,4

132,8

135,4

134,2

-0,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

129,2

138,9

143,6

138,8

-3,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

124,8

134,9

133,3

131,1

-1,6

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

93,5

123,4

123,0

102,9

-16,3

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

116,3

138,1

136,9

124,4

-9,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

105,7

131,2

130,4

114,4

-12,3

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

129,8

131,4

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

119,2

118,0

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

122,7

123,4

130,8

133,0

+1,7

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

127,7

152,5

153,7

168,0

+9,3

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

116,4

120,0

119,0

118,4

-0,6

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

122,8

125,4

128,2

128,9

+0,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

107,2

111,4

113,4

116,0

+2,3

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

117,3

128,5

130,3

132,5

+1,7

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

120,9

124,8

134,6

134,8

+0,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

122,8

122,1

127,9

131,9

+3,1

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

122,3

122,8

129,8

132,7

+2,3

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

122,8

124,9

127,2

127,6

+0,3

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

122,4

123,4

129,2

131,5

+1,8

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

118,4

127,4

130,1

132,3

+1,7


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.