Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Juni
June

2011

Juni
June

2012

Juni
June

2013

Juni
June

Diff, %

Juni 12-
Juni 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

124,6

198,3

204,1

216,2

+5,9

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

109,2

194,4

199,7

178,5

-10,6

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

81,7

181,3

168,6

162,8

-3,4

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

103,5

179,4

203,2

179,4

-11,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

119,2

206,2

209,9

216,7

+3,2

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

113,7

194,7

198,1

198,3

+0,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

139,5

203,4

203,1

170,0

-16,3

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

89,7

105,1

104,2

90,9

-12,7

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

129,9

141,3

148,1

162,4

+9,6

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

143,5

111,2

135,5

123,7

-8,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

331,3

288,8

268,5

301,7

+12,3

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

292,9

257,4

240,2

267,9

+11,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

113,1

102,1

113,3

113,1

-0,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

138,8

154,2

160,0

162,2

+1,4

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

118,6

126,6

128,9

120,1

-6,9

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

119,0

127,2

129,5

120,2

-7,1

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

107,9

113,9

116,4

116,4

+0,0

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

108,8

93,3

109,8

107,6

-1,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

142,6

146,6

161,8

165,7

+2,4

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,5

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

121,5

119,5

127,4

123,3

-3,3

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

121,8

128,3

118,6

132,2

+11,5

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

140,5

150,6

149,0

138,8

-6,9

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

132,7

152,0

180,9

223,4

+23,5

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

124,1

131,6

124,8

137,7

+10,4

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,3

123,0

126,3

125,9

131,4

+4,3

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,1

129,1

137,0

139,0

143,2

+3,0


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.