Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 12-
Juni 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

118,9

130,3

130,9

136,1

+3,9

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

118,4

126,7

128,1

129,6

+1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

253,2

273,7

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

122,9

120,2

-2,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

121,7

131,9

133,2

136,7

+2,7

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

112,0

116,7

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

106,6

105,0

106,9

+1,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

130,3

137,6

+5,6

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

137,1

137,6

129,5

132,2

+2,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

116,8

121,8

122,5

128,8

+5,2

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

137,8

139,4

S

128,5

-6,8

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

123,8

127,5

143,2

141,2

-1,4

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

118,6

119,5

134,4

147,2

+9,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

105,0

114,8

111,2

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

119,4

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

117,0

122,3

131,0

134,0

+2,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

105,2

104,8

107,3

110,0

+2,6

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

109,8

112,0

117,2

120,6

+2,9

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

113,8

117,3

120,3

123,8

+2,9

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

116,4

121,9

124,4

128,0

+2,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.