Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

Juni 12-
Juni 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,1

113,1

114,0

115,2

+1,1

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

121,2

127,4

128,4

129,1

+0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

147,9

144,4

128,7

143,6

+11,6

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

103,1

99,9

108,5

109,2

+0,7

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

113,1

114,1

113,9

118,2

+3,8

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

117,3

120,6

120,8

122,8

+1,6

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

112,0

116,7

119,5

124,1

+3,8

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

106,2

110,1

113,7

118,5

+4,2

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

106,1

110,5

115,4

123,1

+6,7

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

117,2

121,1

122,9

126,1

+2,6

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,1

108,8

109,7

104,1

-5,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

112,8

116,5

118,9

122,0

+2,6

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

124,8

127,3

128,8

131,7

+2,3

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

129,7

134,0

138,4

146,2

+5,7

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

115,9

117,6

120,2

124,3

+3,4

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,9

109,7

110,2

116,8

+5,9

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

109,8

112,4

118,6

123,4

+4,1

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

119,6

121,9

125,0

131,0

+4,8

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,5

106,7

108,3

113,2

+4,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

113,0

112,9

115,1

120,7

+4,8

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,3

115,1

117,4

121,7

+3,7

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,6

116,9

118,5

122,1

+3,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.