Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1308, korrigerad version 2013-09-09

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2005 = 100

2010

2011

2012

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2009

2010

2011

2012

Diff,%

11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27  EU27

117,1

128,3

135,9

106,0

123,8

127,7

142,7

+11,7

be

Belgien  Belgium

108,6

111,4

124,1

96,2

113,0

107,5

132,4

+23,2

bg

Bulgarien  Bulgaria

134,0

153,2

168,4

113,7

140,6

145,3

164,9

+13,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

100,9

117,6

123,6

90,1

111,3

114,6

129,9

+13,4

dk

Danmark  Denmark

111,3

126,7

136,5

101,7

112,5

123,3

138,1

+12,0

de

Tyskland  Germany

114,9

129,7

135,9

98,0

121,4

125,5

136,3

+8,6

ee

Estland  Estonia

117,3

138,8

140,7

97,5

132,2

150,7

161,8

+7,4

ie

Irland  Ireland

111,6

127,8

132,7

101,3

114,8

135,3

139,6

+3,2

gr

Grekland  Greece

127,5

126,4

120,2

119,5

151,1

145,0

134,0

-7,6

es

Spanien  Spain

101,1

101,7

112,0

93,2

102,3

102,4

122,6

+19,7

fr

Frankrike  France

116,3

128,9

137,2

105,4

125,1

125,5

143,6

+14,4

it

Italien  Italy

111,9

121,1

128,5

108,7

116,7

122,4

136,5

+11,5

cy

Cypern  Cyprus

116,2

116,1

120,7

114,0

115,0

116,3

124,6

+7,1

lv

Lettland  Latvia

131,8

155,6

156,4

107,7

136,3

144,8

151,8

+4,8

lt

Litauen  Lithuania

124,2

147,0

145,0

106,1

131,2

133,7

142,8

+6,8

lu

Luxemburg  Luxembourg

106,5

116,6

123,3

100,3

110,9

119,8

130,3

+8,8

hu

Ungern  Hungary

143,6

169,8

198,3

120,2

153,7

175,9

216,3

+23,0

mt

Malta  Malta

114,2

116,4

127,5

113,0

118,5

120,9

140,1

+15,9

nl

Nederländerna  Netherlands

112,5

118,1

121,8

102,9

118,4

118,5

131,9

+11,3

at

Österrike  Austria

118,4

126,5

132,3

102,7

118,9

124,5

135,3

+8,7

pl

Polen  Poland

124,3

146,2

152,6

104,9

123,7

138,5

144,3

+4,2

pt

Portugal  Portugal

110,7

109,6

113,1

101,0

109,3

108,9

116,5

+7,0

ro

Rumänien  Romania

152,3

174,3

188,0

134,8

168,1

158,6

195,9

+23,5

si

Slovenien  Slovenia

114,4

124,7

129,8

112,4

122,3

128,9

135,0

+4,7

sk

Slovakien  Slovakia

98,7

115,2

123,1

82,6

107,4

108,8

127,1

+16,8

fi

Finland  Finland

115,2

130,8

138,2

103,7

124,8

127,1

147,4

+16,0

se

Sverige  Sweden

128,8

133,9

133,0

112,3

130,6

126,6

128,5

+1,5

uk

Storbritannien  United Kingdom

142,9

163,7

174,1

133,1

151,2

163,1

182,9

+12,1


Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2013-04-15