Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Juli
July

2011

Juli
July

2012

Juli
July

2013

Juli
July

Diff,%

Juli 12-
Juli 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

118,6

128,2

131,0

132,1

+0,8

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,1

128,4

133,3

133,6

137,2

+2,7

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

116,3

122,0

124,4

128,1

+3,0

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,3

117,2

118,7

122,4

+3,2

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

107,7

111,0

111,7

111,8

+0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,2

110,5

111,2

111,0

-0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,2

116,4

118,3

121,8

+3,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,2

115,4

117,8

121,1

+2,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.