Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Juli
July

2011

Juli
July

2012

Juli
July

2013

Juli
July

Diff, %

Juli 12-
Juli 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

152,1

176,1

204,1

174,6

-14,5

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

126,1

182,0

199,3

168,2

-15,6

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

104,5

155,1

184,0

156,3

-15,1

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

136,6

155,7

204,6

149,1

-27,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

145,5

180,4

206,6

180,0

-12,9

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

138,1

174,0

200,2

169,9

-15,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

162,4

197,6

208,0

157,9

-24,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

52,8

-6,9

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

96,9

103,3

105,7

87,1

-17,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

141,3

150,7

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

102,7

126,6

104,4

123,6

+18,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

272,0

208,2

192,4

255,1

+32,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

244,3

191,2

177,7

229,6

+29,2

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

98,6

97,0

101,7

106,9

+5,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

134,3

144,7

149,7

147,5

-1,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

127,7

116,0

124,9

121,1

117,9

-2,6

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

128,1

116,4

125,6

121,3

118,2

-2,6

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

105,4

108,9

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

110,6

97,8

109,8

107,6

-2,0

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

126,7

130,3

147,5

152,1

+3,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,5

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

125,5

121,1

120,6

124,4

122,3

-1,7

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

125,9

127,2

116,4

131,9

+13,3

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

139,8

150,1

149,0

138,9

-6,8

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

132,7

152,0

180,9

223,4

+23,5

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

127,5

130,6

122,9

137,4

+11,9

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,3

124,7

126,2

123,5

130,8

+5,9

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,1

128,4

133,3

133,6

137,2

+2,7


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.