Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 12-
Juli 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,2

113,2

113,7

114,7

+0,9

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

121,2

127,5

128,9

128,5

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

128,0

134,2

113,1

151,9

+34,3

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

102,8

99,3

108,5

109,5

+0,9

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,4

113,5

116,0

120,4

+3,8

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,3

120,1

120,5

123,0

+2,1

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

112,7

118,2

119,8

124,5

+4,0

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

107,0

111,8

114,1

121,7

+6,7

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

106,6

111,5

116,8

125,3

+7,3

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

117,3

121,9

123,2

126,9

+3,0

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,4

109,0

110,4

106,5

-3,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

113,2

117,6

119,3

123,1

+3,2

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

124,1

125,8

129,3

134,7

+4,2

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

128,4

134,6

139,7

147,6

+5,6

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

116,2

117,7

120,2

123,8

+3,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,0

109,4

111,4

114,0

+2,3

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

107,6

113,8

118,0

123,5

+4,7

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

118,7

122,2

125,8

130,6

+3,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,5

107,0

108,5

112,5

+3,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,6

113,2

115,6

120,1

+3,9

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,3

115,7

117,8

122,0

+3,6

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,3

117,2

118,7

122,4

+3,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.