Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

2013

Aug
Aug

Diff,%

Aug 12-
Aug 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

120,8

128,6

131,9

131,7

-0,2

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,4

133,6

134,1

132,0

134,0

+1,5

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

115,7

122,8

124,3

127,6

+2,6

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,4

117,4

118,8

122,3

+2,9

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

107,7

111,0

111,8

111,9

+0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

107,2

110,5

111,3

111,1

-0,1

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,5

116,6

118,1

120,9

+2,4

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,5

115,7

117,1

119,2

+1,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.