Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

2013

Aug
Aug

Diff, %

Aug 12-
Aug 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

128,1

140,0

147,3

141,3

-4,1

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

128,4

133,7

123,5

126,3

+2,2

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

116,8

131,2

140,6

137,3

-2,3

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

124,6

138,1

146,0

142,6

-2,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

122,3

133,3

135,3

134,2

-0,8

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

102,3

130,1

118,9

103,6

-12,8

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

123,9

144,5

136,2

124,5

-8,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

113,8

137,8

128,1

114,8

-10,4

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

129,8

131,4

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

119,2

118,0

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

121,0

123,4

128,0

133,0

+3,9

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

138,7

150,0

160,4

165,4

+3,1

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

117,8

119,9

119,3

119,7

+0,4

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

122,9

125,7

128,0

128,8

+0,6

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

109,1

113,6

114,5

114,6

+0,0

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

120,9

129,8

132,3

131,7

-0,5

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

120,9

124,8

134,6

136,0

+1,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

119,2

123,2

130,3

131,9

+1,3

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

119,7

123,7

131,5

133,1

+1,2

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

123,0

125,3

127,0

127,5

+0,4

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

120,5

124,1

130,4

131,7

+1,0

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

120,8

128,6

131,9

131,7

-0,2


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.