Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Aug
Aug

2011

Aug
Aug

2012

Aug
Aug

2013

Aug
Aug

Diff, %

Aug 12-
Aug 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

175,6

178,6

202,4

153,8

-24,0

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

167,0

187,0

191,6

148,7

-22,4

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

125,9

156,3

181,4

141,7

-21,9

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

161,8

173,0

195,9

133,6

-31,8

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

174,2

178,2

205,0

157,9

-23,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

165,7

177,1

196,7

150,4

-23,5

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

165,8

191,9

196,2

145,0

-26,1

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

64,8

57,7

56,7

53,7

-5,2

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

98,0

101,4

102,0

83,7

-17,9

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

141,3

150,7

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

138,4

130,0

122,2

126,0

+3,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

240,6

208,2

128,3

213,4

+66,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

109,5

98,8

97,1

105,0

+8,1

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

218,5

191,2

125,1

195,4

+56,2

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

111,3

105,3

105,4

102,0

-3,3

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

146,9

147,0

146,0

137,7

-5,7

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

130,4

116,4

124,7

124,2

122,9

-1,0

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

130,9

116,9

125,4

124,5

123,4

-0,9

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

105,4

108,9

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

110,6

98,0

109,9

107,6

-2,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

116,6

120,2

129,7

136,9

+5,5

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,5

146,0

146,0

+0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

194,2

187,9

185,7

185,2

-0,2

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

126,5

121,1

120,4

125,3

123,9

-1,1

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

126,6

127,2

115,7

132,2

+14,3

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

142,9

149,3

142,9

138,8

-2,9

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

132,7

152,0

180,9

223,4

+23,5

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

128,4

130,6

121,7

137,7

+13,2

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,7

125,2

126,1

123,3

131,6

+6,8

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,4

133,6

134,1

132,0

134,0

+1,5


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.