Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 12-
Aug 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

118,2

131,5

131,2

135,4

+3,2

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

120,0

128,0

129,3

129,4

+0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

195,1

288,0

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

122,6

117,5

-4,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

120,6

133,3

132,5

135,4

+2,2

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

111,8

118,4

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

106,7

101,9

108,3

+6,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

127,3

137,4

+7,9

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

133,8

138,8

129,8

134,7

+3,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

116,0

122,8

121,3

129,0

+6,4

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

132,5

138,2

S

128,5

-2,9

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

123,5

125,6

145,3

145,0

-0,2

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

119,4

122,1

136,4

143,6

+5,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

106,8

117,0

112,8

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

126,5

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

117,6

122,8

133,5

134,0

+0,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

105,0

105,1

108,1

109,7

+1,4

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

109,9

112,3

118,7

120,5

+1,5

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

113,4

118,0

120,4

123,8

+2,8

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

115,7

122,8

124,3

127,6

+2,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.