Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 12-
Aug 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,0

113,1

113,9

113,6

-0,2

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

121,1

127,6

129,0

129,1

+0,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

132,2

136,0

118,5

151,6

+28,0

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

102,8

99,8

108,5

109,1

+0,5

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,2

114,8

115,3

118,7

+3,0

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,3

120,4

120,8

122,5

+1,5

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

112,9

118,8

120,0

124,2

+3,5

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

107,1

112,4

114,4

122,0

+6,6

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

106,5

113,1

117,0

121,5

+3,8

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

117,2

122,5

123,0

128,3

+4,3

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,5

108,9

110,6

107,6

-2,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

113,3

118,2

119,3

123,5

+3,5

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

125,1

127,4

129,1

134,8

+4,4

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

129,2

133,7

138,6

146,1

+5,4

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

115,9

117,6

120,0

124,7

+3,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,1

111,9

111,1

115,7

+4,1

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

109,0

111,8

117,3

122,7

+4,6

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

119,1

122,3

125,1

130,8

+4,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,6

106,5

109,1

111,5

+2,3

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,8

112,9

115,6

119,7

+3,5

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,4

115,9

117,8

122,0

+3,5

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,4

117,4

118,8

122,3

+2,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.