Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Sep
Sep

2011

Sep
Sep

2012

Sep
Sep

2013

Sep
Sep

Diff, %

Sep 12-
Sep 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

128,1

140,0

147,3

141,3

-4,1

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

131,6

130,3

124,2

128,2

+3,2

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

116,3

134,0

142,4

140,0

-1,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

124,9

140,4

149,5

144,2

-3,5

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

123,3

133,7

137,0

136,4

-0,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

103,8

132,0

121,5

103,6

-14,7

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

123,9

145,6

138,3

124,5

-10,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

114,5

139,3

130,5

114,8

-12,1

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

101,2

98,2

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

129,8

131,4

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

119,2

118,0

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

121,0

123,3

128,0

133,0

+3,9

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

139,1

147,0

163,8

159,4

-2,7

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

118,2

119,1

119,0

119,8

+0,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

123,0

125,6

127,8

128,8

+0,8

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

109,4

113,8

115,0

114,5

-0,4

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

121,4

129,3

133,6

130,7

-2,2

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

121,8

124,8

134,6

136,0

+1,0

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

119,2

125,0

130,4

132,0

+1,3

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

119,9

124,9

131,6

133,1

+1,2

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

123,1

125,3

126,8

127,5

+0,6

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

120,7

125,0

130,4

131,8

+1,0

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

121,2

128,4

133,0

130,9

-1,5


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.