Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Sep
Sep

2011

Sep
Sep

2012

Sep
Sep

2013

Sep
Sep

Diff, %

Sep 12-
Sep 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

188,5

188,6

210,0

164,4

-21,7

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

168,3

181,8

189,4

143,8

-24,1

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

141,4

156,3

175,9

128,7

-26,9

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

139,3

182,8

193,0

138,8

-28,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

173,4

188,4

210,0

167,9

-20,0

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

174,4

182,0

199,6

153,7

-23,0

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

162,6

195,7

201,6

148,0

-26,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

57,7

56,7

52,8

53,7

+1,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

92,2

102,0

101,1

84,6

-16,3

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

141,3

150,7

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

129,8

110,2

105,2

113,7

+8,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

161,6

119,8

150,6

204,1

+35,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

152,6

118,5

144,2

187,8

+30,3

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

120,3

110,5

114,0

121,1

+6,3

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

140,9

137,6

147,0

138,2

-6,0

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

130,4

118,5

122,6

128,6

126,2

-1,8

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

130,9

119,1

123,2

129,1

126,9

-1,7

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

105,4

108,9

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

112,4

104,2

111,4

107,5

-3,5

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

106,8

103,0

111,1

121,4

+9,2

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

128,7

146,5

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

189,1

190,7

186,6

188,7

+1,1

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

126,5

122,1

122,3

127,3

125,1

-1,7

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

128,5

124,6

115,7

135,5

+17,2

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

142,8

149,3

144,1

137,0

-4,9

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

125,2

146,5

180,8

211,7

+17,1

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

129,6

128,1

121,8

139,8

+14,8

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,7

126,3

125,5

124,2

133,3

+7,3

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,4

131,9

130,2

133,0

135,2

+1,7


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.