Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 12-
Sep 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

118,6

132,1

130,0

134,5

+3,5

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

120,1

128,4

129,5

129,6

+0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

202,9

259,1

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

121,7

117,5

-3,5

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

120,9

132,8

132,0

135,2

+2,4

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

112,0

118,3

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

105,9

103,9

112,2

+7,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

120,8

138,3

+14,5

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

134,1

136,2

125,5

128,4

+2,3

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

116,5

122,1

120,0

132,6

+10,5

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

135,7

138,2

S

126,8

-4,9

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

114,0

122,1

129,8

124,9

-3,8

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

118,5

121,8

139,0

141,6

+1,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

104,9

118,5

114,4

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

125,6

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

112,7

121,8

128,1

127,5

-0,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

104,9

105,1

109,1

109,8

+0,6

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

108,0

111,9

117,0

117,2

+0,2

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

112,7

117,4

119,0

122,9

+3,4

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

115,4

122,3

123,1

126,9

+3,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.