Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 12-
Sep 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,0

113,0

114,1

114,8

+0,6

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

121,3

127,7

129,8

129,0

-0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

128,3

124,2

122,1

150,3

+23,0

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

102,7

104,8

108,3

109,9

+1,5

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,1

114,2

115,3

121,1

+5,0

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,2

119,9

121,3

123,2

+1,6

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

112,8

118,2

120,0

126,7

+5,5

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

107,3

112,6

114,3

123,7

+8,2

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

106,6

112,9

117,0

125,5

+7,3

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

117,4

122,3

123,0

128,6

+4,5

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

109,2

108,3

109,8

105,8

-3,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

113,3

117,8

119,3

124,7

+4,5

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

126,5

126,8

129,8

129,0

-0,6

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

129,1

133,6

139,1

145,7

+4,7

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

114,0

115,6

119,9

123,8

+3,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

108,7

109,0

110,9

119,1

+7,4

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

106,7

111,1

116,0

119,7

+3,2

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

118,2

120,9

125,1

130,9

+4,6

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,9

106,2

108,9

112,1

+3,0

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,6

112,1

115,5

120,0

+3,9

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,4

115,3

117,7

122,5

+4,0

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,4

116,8

118,9

122,8

+3,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.