Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1312

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2010

2011

2012

2010

Okt
Oct

2011

Okt
Oct

2012

Okt
Oct

2013

Okt
Oct

Diff,%

Okt 12-
Okt 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

120,3

128,3

131,4

122,9

129,6

133,1

129,9

-2,4

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

128,8

133,9

134,4

134,2

130,9

133,8

135,6

+1,4

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

115,3

121,2

123,1

116,1

121,7

122,7

126,0

+2,7

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

114,5

116,8

118,4

114,4

116,8

118,9

122,3

+2,8

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

107,9

111,1

112,1

109,0

111,8

112,2

112,1

-0,1

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

107,4

110,6

111,6

108,6

111,4

111,7

111,3

-0,3

Livsmedel, totalt  Food, total

 

117,2

116,2

117,9

114,4

115,8

117,9

119,8

+1,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,0

115,4

117,3

114,4

114,6

116,7

116,8

+0,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the turn of the last year.