Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1312

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Okt
Oct

2011

Okt
Oct

2012

Okt
Oct

2013

Okt
Oct

Diff, %

Okt 12-
Okt 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

195,1

185,7

218,8

177,7

-18,8

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

184,3

178,1

193,5

147,4

-23,8

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

155,7

161,2

177,5

130,5

-26,5

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

175,8

184,9

201,2

142,1

-29,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

187,1

192,5

219,8

183,3

-16,6

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

185,7

180,7

206,3

162,8

-21,1

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

173,9

191,9

184,5

152,1

-17,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

57,7

56,7

52,8

53,7

+1,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

129,5

120,3

-7,1

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

95,7

100,8

95,7

85,9

-10,2

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

122,2

111,4

113,2

110,9

-2,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

163,4

118,3

154,2

202,7

+31,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

154,1

117,3

147,2

186,6

+26,8

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

118,6

112,6

121,9

115,9

-4,9

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

143,1

141,9

150,9

139,6

-7,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

130,4

118,8

117,2

124,8

120,2

-3,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

130,9

119,1

118,7

125,2

120,6

-3,7

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

111,4

83,9

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

114,7

106,6

113,0

105,2

-6,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

90,7

89,6

99,3

105,2

+6,0

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

138,4

146,5

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

190,8

182,0

172,7

188,7

+9,3

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

126,5

124,2

120,5

125,4

121,6

-3,0

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

131,4

123,2

114,9

138,8

+20,8

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

141,3

148,1

146,1

132,8

-9,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

125,2

146,5

180,8

211,7

+17,1

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

132,0

126,7

121,3

142,2

+17,2

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,7

128,6

124,0

123,1

133,2

+8,1

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,4

134,2

130,9

133,8

135,6

+1,4


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.