Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1312

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 12-
Okt 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

121,6

131,3

131,6

133,6

+1,5

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

120,0

128,1

129,2

129,8

+0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

191,7

259,1

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

122,6

117,3

-4,3

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

121,9

132,0

133,3

135,0

+1,2

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

112,9

119,0

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

105,2

102,4

112,4

+9,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

124,4

129,4

+4,0

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

136,8

134,3

123,9

127,2

+2,7

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

118,0

122,4

119,3

130,6

+9,5

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

136,6

137,0

S

137,1

+1,4

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

113,5

117,7

117,4

121,3

+3,4

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

117,1

123,1

140,9

138,5

-1,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

106,9

115,7

116,2

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

121,6

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

112,7

119,6

123,5

123,7

+0,1

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

104,8

104,5

109,7

110,0

+0,3

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

108,0

110,6

115,3

115,3

+0,0

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

113,4

116,9

117,8

121,8

+3,4

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

116,1

121,7

122,7

126,0

+2,7


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.