Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1312

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt 12-
Okt 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

111,0

113,3

113,7

114,2

+0,4

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

121,0

127,5

129,0

128,8

-0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

129,0

125,6

132,5

149,4

+12,8

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

101,6

108,0

107,8

108,6

+0,7

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

112,5

112,8

115,5

119,7

+3,7

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

116,2

119,9

121,3

122,7

+1,1

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

113,9

118,5

119,9

127,4

+6,3

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

107,8

112,8

114,1

122,9

+7,7

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

107,0

113,9

117,0

129,0

+10,3

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

118,9

122,4

122,5

129,4

+5,6

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

108,8

108,5

109,3

107,0

-2,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

114,3

118,0

119,0

125,4

+5,4

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

126,1

127,2

130,2

134,4

+3,2

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

126,0

130,9

140,1

143,5

+2,5

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

113,4

115,5

117,6

121,3

+3,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

109,9

110,3

114,2

114,3

+0,0

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

105,9

112,7

116,0

121,5

+4,8

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

117,1

120,3

125,8

128,3

+2,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,3

106,1

108,8

110,7

+1,7

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

111,8

111,9

115,7

118,1

+2,0

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

113,5

115,3

117,7

121,9

+3,6

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

114,4

116,8

118,9

122,3

+2,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.