Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2010

2011

2012

2010

Nov
Nov

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

2013

Nov
Nov

Diff, %

Nov 12-
Nov 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

126,7

134,0

145,6

128,1

139,2

147,3

141,3

-4,1

Elektricitet  Electricity

4,0

134,1

136,3

127,8

136,0

136,7

126,6

127,4

+0,6

Diesel  Diesel oil

5,2

117,4

133,5

140,3

118,7

138,8

139,4

135,9

-2,5

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

124,3

139,4

146,9

127,0

144,6

143,9

140,4

-2,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

124,6

135,5

136,8

126,4

139,0

135,5

133,6

-1,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

105,0

129,0

124,8

118,2

134,6

122,5

102,0

-16,7

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

121,2

143,0

139,1

138,3

147,5

138,8

120,6

-13,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

113,7

136,5

132,4

128,9

141,5

131,2

111,9

-14,7

Svampmedel  Fungicides

0,8

106,6

101,8

100,1

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

102,3

98,7

100,7

100,0

99,1

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

129,3

131,7

132,9

129,8

133,6

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

119,1

118,5

118,8

119,1

119,3

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

121,2

122,9

129,4

119,8

122,6

128,0

133,0

+3,9

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

134,8

150,2

155,6

145,6

146,0

166,0

156,1

-6,0

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

117,2

119,4

118,7

118,7

118,9

118,4

119,7

+1,1

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

121,8

125,1

127,5

123,0

125,7

127,6

128,9

+1,0

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

108,2

113,6

115,4

109,7

118,1

114,7

114,5

-0,2

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

119,9

129,5

132,0

124,7

131,3

133,8

129,3

-3,4

Traktorer Tractors

4,6

121,5

124,8

132,0

121,8

124,9

134,0

135,4

+1,1

Övrig utrustning Other materials

11,5

121,4

123,1

128,7

119,6

125,4

130,1

132,8

+2,1

Utrustning  Materials

 

16,0

121,5

123,6

129,6

120,2

125,3

131,2

133,5

+1,8

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

121,9

124,8

126,7

123,1

125,3

126,6

127,6

+0,8

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

121,6

123,9

128,9

120,9

125,3

130,1

132,1

+1,6

TOTALT  TOTAL

100,0

120,3

128,3

131,4

123,9

130,1

133,0

129,9

-2,4


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.