Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2010

2011

2012

2010

Nov
Nov

2011

Nov
Nov

2012

Nov
Nov

2013

Nov
Nov

Diff, %

Nov 12-
Nov 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

172,7

196,3

208,4

198,9

187,0

230,8

176,6

-23,5

Korn  Barley

2,5

159,4

184,7

191,4

185,5

184,2

202,4

152,2

-24,8

Havre  Oats

1,6

131,7

167,7

175,5

164,2

167,5

190,9

137,1

-28,2

Råg  Rye

0,3

137,0

183,7

195,2

179,0

199,2

201,7

150,6

-25,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

169,9

191,7

210,5

191,1

194,1

228,7

182,0

-20,4

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

162,2

188,7

199,3

189,6

184,2

217,2

164,5

-24,3

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

183,7

191,4

192,5

192,0

190,6

188,0

157,2

-16,4

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

57,7

56,7

52,8

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,8

138,0

128,0

138,8

138,8

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

98,9

100,6

98,2

101,5

100,4

96,6

87,9

-9,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

135,6

151,9

161,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

123,7

119,2

115,3

113,4

101,9

102,2

109,4

+7,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

197,3

195,2

161,7

176,1

115,6

201,7

202,7

+0,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

127,1

131,0

127,5

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

98,8

97,1

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

181,9

180,4

153,3

164,5

115,1

186,2

186,6

+0,3

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

109,8

106,8

107,3

105,6

106,6

103,9

102,7

-1,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

138,2

147,4

148,3

142,8

140,1

154,1

138,3

-10,2

Nötkreatur  Cattle

10,0

117,9

124,1

130,4

118,8

117,2

123,0

111,6

-9,2

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

118,4

125,1

130,9

119,1

118,7

123,3

111,6

-9,4

  -  Kalv  Calves

0,4

106,5

103,4

118,2

111,4

83,9

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

109,8

97,9

108,5

119,3

109,5

114,6

102,8

-10,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

106,9

107,9

117,4

90,7

92,8

102,4

105,1

+2,6

Fjäderfä  Poultry

3,2

131,8

145,8

146,0

140,4

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

191,3

186,8

182,4

190,4

181,0

172,7

188,7

+9,3

Djur  Animals

 

27,1

121,3

119,9

126,5

126,4

121,6

125,4

117,5

-6,4

Mjölk  Milk

29,4

122,5

126,8

119,3

135,1

124,6

117,9

141,1

+19,7

Ägg  Eggs

3,2

143,0

150,1

147,5

141,0

148,1

146,1

132,8

-9,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

120,9

142,8

178,4

125,2

146,5

180,8

211,7

+17,1

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

124,3

129,8

125,1

135,1

128,0

123,9

144,1

+16,4

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

123,0

125,4

125,7

131,3

125,2

124,6

132,4

+6,3

TOTALT  TOTAL

100,0

128,8

133,9

134,4

135,7

130,9

135,9

134,7

-0,9


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.