Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 12-
Nov 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

120,6

130,1

131,0

128,3

128,7

132,6

130,9

-1,3

Mjukt bröd  Bread

17,9

119,3

126,8

128,8

122,3

128,1

129,9

129,3

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

180,7

260,0

S

200,1

256,9

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

S

122,1

S

S

122,9

117,7

-4,2

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

120,9

131,5

132,6

127,2

131,5

134,3

133,6

-0,5

Mjölk  Milk

S

111,4

116,8

S

115,1

118,8

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

S

105,0

104,0

S

105,3

104,3

111,4

+6,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

S

127,4

S

S

124,5

136,0

+9,2

Glass  Ice cream

0,8

135,8

136,0

126,3

133,5

134,3

122,9

132,5

+7,8

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

116,1

121,1

120,9

119,7

122,1

120,1

131,7

+9,7

Ägg  Eggs

 

4,7

137,2

139,2

S

136,2

137,0

S

135,8

+0,4

Nötkött  Beef

7,4

114,2

122,1

131,0

107,5

119,4

124,8

117,4

-5,9

Griskött  Pig meat

11,0

118,2

119,1

133,3

120,2

122,5

143,0

139,2

-2,7

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

105,8

115,1

113,5

107,3

113,6

117,7

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

124,9

S

S

Kött  Meat

 

21,9

113,0

120,0

126,8

111,1

119,5

127,7

122,6

-4,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,9

104,6

107,4

104,3

104,7

110,4

110,3

-0,1

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

108,1

110,9

115,5

107,0

110,7

117,6

114,9

-2,3

Animalier  Animal products

 

66,9

112,6

116,5

118,6

113,7

116,8

119,3

121,8

+2,1

Totalt  Total

100,0

115,3

121,2

123,1

118,0

121,4

124,1

125,6

+1,2


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.