Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 12-
Nov 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

111,5

113,1

113,7

112,0

112,6

113,7

114,8

+1,0

Mjukt bröd  Bread

13,8

121,2

126,8

128,6

122,5

127,4

128,7

128,0

-0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

135,7

138,8

126,2

139,5

122,8

134,9

150,4

+11,5

Socker  Sugar

0,7

103,1

102,6

108,4

100,4

109,1

107,7

107,7

+0,0

Margarin  Margarine

 

3,5

112,7

114,4

114,9

113,7

115,3

114,9

120,0

+4,5

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

116,8

120,2

120,8

117,8

119,8

121,2

122,7

+1,2

Mjölk  Milk

11,6

112,5

117,4

119,5

116,0

118,5

120,1

127,6

+6,2

Grädde  Cream

3,4

107,0

111,1

113,5

109,4

112,5

114,4

124,5

+8,9

Smör  Butter

0,9

106,0

111,2

115,4

108,9

113,3

117,0

127,7

+9,1

Ost  Cheese

11,3

117,2

121,5

123,0

119,8

122,1

122,2

128,9

+5,5

Glass  Ice cream

3,3

109,1

108,7

109,5

108,9

108,7

110,0

106,0

-3,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

113,0

117,0

118,9

115,6

117,9

119,0

125,3

+5,3

Ägg  Eggs

 

2,5

125,4

127,6

129,6

127,1

127,5

131,2

136,3

+3,9

Nötkött  Beef

6,5

128,4

131,9

137,6

129,1

130,8

137,5

140,9

+2,5

Griskött  Pig meat

6,1

115,2

116,1

118,9

113,0

118,1

121,1

122,2

+0,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,0

110,9

112,1

111,2

111,6

115,4

112,4

-2,6

Annat kött  Other meat

1,3

108,3

110,2

116,7

104,7

111,8

115,4

121,3

+5,1

Kött  Meat

 

17,6

118,8

120,8

124,7

118,4

121,3

126,0

127,3

+1,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

108,6

106,9

108,1

108,5

106,7

108,7

112,2

+3,2

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,7

112,5

114,9

112,5

112,6

115,8

118,4

+2,3

Animalier  Animal products

 

68,1

113,3

115,2

117,2

114,5

115,6

117,8

122,1

+3,6

Totalt  Total

100,0

114,5

116,8

118,4

115,6

117,0

118,9

122,4

+2,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.