Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2010

Dec
Dec

2011

Dec
Dec

2012

Dec
Dec

2013

Dec
Dec

Diff, %

Dec 12-
Dec 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,2

215,0

182,1

229,6

185,3

-19,3

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,2

196,9

177,2

201,4

156,5

-22,3

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

145,9

178,6

166,4

189,0

143,2

-24,2

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,3

186,3

194,8

199,8

156,5

-21,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,4

211,5

189,3

231,5

185,5

-19,8

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

204,3

179,4

216,1

171,4

-20,7

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

153,1

206,5

187,6

196,0

151,6

-22,6

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

138,0

128,0

120,3

138,8

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,6

98,2

86,6

106,0

99,2

99,1

86,1

-13,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,2

111,5

100,4

102,8

114,1

+11,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

204,1

127,8

203,1

201,4

-0,9

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

127,2

131,4

127,2

122,9

-3,3

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

+0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

187,5

125,1

187,4

185,6

-0,9

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

99,0

103,3

98,8

104,3

+5,6

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,5

148,8

139,1

153,7

140,9

-8,3

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

118,8

121,4

128,1

116,5

-9,1

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

119,1

123,0

128,6

116,7

-9,3

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

111,4

85,7

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

112,6

110,1

114,6

100,3

-12,4

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

95,5

105,6

108,8

111,2

+2,3

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

140,4

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

185,7

187,1

182,0

176,0

188,7

+7,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,8

123,4

123,7

127,7

118,3

-7,4

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,3

130,7

135,8

124,6

123,8

141,4

+14,3

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

147,1

148,1

146,1

132,8

-9,1

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

123,2

148,3

204,3

158,8

-22,3

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,1

135,7

136,2

128,1

130,2

141,6

+8,8

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

125,7

131,3

130,5

126,1

129,1

131,3

+1,7

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,4

136,4

137,6

131,1

138,5

135,0

-2,6


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.