Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 12-
Dec 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,0

130,1

131,0

134,4

127,7

129,4

133,2

130,5

-2,0

Mjukt bröd  Bread

17,9

126,8

128,8

129,2

122,7

128,1

129,8

129,3

-0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

216,5

259,4

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

1,9

S

122,1

118,2

S

S

122,9

118,1

-3,9

Vegetabilier  Crop products

 

33,1

131,5

132,6

134,9

127,9

131,8

134,7

134,2

-0,4

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

115,2

117,9

S

S

S

Grädde  Cream

3,2

105,0

104,0

108,6

S

104,8

102,3

111,4

+8,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,6

S

127,4

134,9

S

S

127,8

135,1

+5,7

Glass  Ice cream

0,8

136,0

126,3

130,3

136,8

125,1

123,0

115,0

-6,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

23,0

121,1

120,9

128,7

120,2

120,4

120,1

131,7

+9,6

Ägg  Eggs

 

4,7

139,2

S

137,2

136,1

137,0

S

138,2

+2,2

Nötkött  Beef

7,4

122,1

131,0

129,7

114,9

120,2

122,4

117,4

-4,1

Griskött  Pig meat

11,0

119,1

133,3

142,6

119,8

123,8

141,8

140,1

-1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

110,6

115,1

115,9

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

125,5

S

S

Kött  Meat

 

21,9

120,0

126,8

128,8

115,1

120,3

126,1

123,0

-2,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,5

103,9

109,2

109,8

+0,5

Kött, charkuterivaror och köttkonsever

  Meat and meat products

 

39,1

110,9

115,5

117,9

108,6

110,6

116,2

114,9

-1,1

Animalier  Animal products

 

66,9

116,5

118,6

122,6

114,8

116,0

118,6

122,0

+2,8

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

119,0

121,0

123,7

125,9

+1,7


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.