Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 12-
Dec 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,3

113,1

113,7

114,3

112,6

113,2

113,7

114,9

+1,0

Mjukt bröd  Bread

13,8

126,8

128,6

128,2

123,6

127,8

129,0

129,1

+0,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

138,8

126,2

146,2

144,5

124,0

140,8

151,5

+7,6

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

100,5

109,3

108,1

109,8

+1,6

Margarin  Margarine

 

3,5

114,4

114,9

119,0

113,6

115,4

115,0

117,4

+2,1

Vegetabilier  Crop products

 

31,9

120,2

120,8

122,2

118,7

120,2

121,7

122,9

+1,0

Mjölk  Milk

11,6

117,4

119,5

125,0

115,9

118,9

120,0

127,9

+6,6

Grädde  Cream

3,4

111,1

113,5

121,1

109,0

112,9

114,2

121,7

+6,5

Smör  Butter

0,9

111,2

115,4

124,4

109,4

113,6

117,2

125,8

+7,3

Ost  Cheese

11,3

121,5

123,0

127,0

120,7

122,6

123,0

129,0

+4,9

Glass  Ice cream

3,3

108,7

109,5

107,1

108,1

108,6

109,1

106,3

-2,5

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

30,5

117,0

118,9

123,3

115,8

118,3

119,2

125,1

+5,0

Ägg  Eggs

 

2,5

127,6

129,6

132,6

125,9

128,7

130,7

132,1

+1,1

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

128,7

133,1

138,0

143,5

+4,0

Griskött  Pig meat

6,1

116,1

118,9

122,9

115,2

118,8

122,0

123,5

+1,2

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

111,6

111,9

115,1

114,3

-0,7

Annat kött  Other meat

1,3

110,2

116,7

121,6

107,7

114,0

119,4

123,4

+3,3

Kött  Meat

 

17,6

120,8

124,7

129,3

119,3

122,6

126,7

129,2

+2,0

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,5

106,9

108,1

111,5

108,1

106,4

109,2

112,1

+2,6

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
  Meat and meat products

 

35,1

112,5

114,9

119,0

112,6

113,0

116,4

119,2

+2,5

Animalier  Animal products

 

68,1

115,2

117,2

121,4

114,6

116,0

118,2

122,4

+3,6

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,0

117,4

119,3

122,6

+2,8


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.