Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2011

Jan
Jan

2012

Jan
Jan

2013

Jan
Jan

2014

Jan
Jan

Diff,%

Jan 13-
Jan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

126,9

130,0

133,6

130,8

-2,1

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,4

136,4

136,6

132,8

139,0

134,3

-3,4

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

119,5

121,3

124,5

125,7

+1,0

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

115,9

117,3

120,1

121,4

+1,1

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

109,2

111,2

111,3

111,1

-0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

108,7

110,7

110,6

110,3

-0,3

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

115,5

116,7

119,5

119,8

+0,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

115,0

116,0

118,7

118,0

-0,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.