Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan 13-
Jan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

112,5

113,4

112,9

114,2

+1,2

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

123,3

127,5

126,8

127,4

+0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

144,3

124,1

141,5

150,0

+6,1

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

100,5

108,7

108,0

110,2

+2,0

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

113,6

114,7

117,9

118,1

+0,1

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

118,6

120,1

120,7

122,0

+1,1

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,0

119,1

122,6

128,7

+4,9

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

109,4

112,9

118,5

121,4

+2,4

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

109,5

113,5

121,7

127,8

+5,0

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

120,5

123,0

124,7

127,9

+2,6

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,3

107,3

110,4

106,2

-3,8

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

115,8

118,3

121,5

124,8

+2,7

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

128,7

129,2

131,3

127,8

-2,7

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

127,3

133,8

141,4

144,0

+1,8

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

116,3

117,0

121,9

122,6

+0,5

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

112,5

111,9

118,3

112,4

-5,0

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

108,8

113,9

119,1

125,3

+5,2

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

119,4

122,4

128,5

128,9

+0,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

107,5

106,1

108,7

108,3

-0,3

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,3

112,7

117,1

117,0

-0,1

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

114,5

115,9

119,6

121,0

+1,1

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

115,9

117,3

120,1

121,4

+1,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.