Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2011

Feb
Feb

2012

Feb
Feb

2013

Feb
Feb

2014

Feb
Feb

Diff,%

Feb 13-
Feb 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

127,6

130,4

134,0

130,9

-2,3

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,4

136,4

137,9

133,9

138,9

133,8

-3,7

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

119,9

121,6

125,2

125,2

+0,0

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

116,5

117,7

120,6

122,6

+1,7

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

109,8

112,0

111,8

111,5

-0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

109,3

111,5

111,1

110,7

-0,4

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

116,6

117,8

120,0

120,6

+0,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

116,6

117,9

119,2

118,3

-0,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.