Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Feb
Feb

2012

 

 

Feb
Feb

2013

 

 

Feb
Feb

2014

 

 

Feb
Feb

Diff, %

 

 

Feb 13-
Feb 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

128,6

144,0

147,1

140,4

-4,6

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

142,7

137,1

128,7

123,5

-4,1

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

129,0

141,1

139,6

135,9

-2,7

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

133,8

147,7

145,6

140,7

-3,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

134,8

140,8

136,7

132,2

-3,3

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

124,7

127,3

120,9

115,4

-4,5

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

139,1

140,2

135,9

132,1

-2,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

132,4

134,2

128,9

124,3

-3,6

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

106,4

100,9

99,9

98,1

-1,9

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

100,0

99,1

101,1

93,6

-7,4

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

129,8

133,6

132,8

134,1

+1,0

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

119,1

119,3

118,7

118,1

-0,5

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

119,8

130,7

128,0

131,9

+3,1

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

155,9

145,5

168,6

156,8

-7,0

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

119,1

118,2

118,4

119,9

+1,3

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

123,5

126,0

127,8

128,3

+0,4

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

111,0

118,7

115,9

114,7

-1,1

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

128,9

131,4

134,7

130,5

-3,2

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,8

125,8

134,1

138,0

+2,9

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

121,4

127,5

131,9

132,9

+0,7

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

122,4

127,0

132,5

134,3

+1,4

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

123,8

125,7

126,8

126,9

+0,0

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

122,7

126,7

131,1

132,5

+1,1

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

127,6

130,4

134,0

130,9

-2,3


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.