Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Feb
Feb

2012

 

Feb
Feb

2013

 

Feb
Feb

2014

 

Feb
Feb

Diff, %

 

Feb 13-
Feb 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,2

232,4

192,1

220,0

183,5

-16,6

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,2

207,5

197,8

191,9

154,2

-19,7

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

145,9

209,7

169,5

184,2

151,3

-17,9

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,3

197,7

212,6

196,2

151,7

-22,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,4

226,1

198,3

220,8

183,0

-17,1

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

221,8

191,1

207,4

170,8

-17,6

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

153,1

197,5

192,9

189,8

157,2

-17,2

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

86,6

103,0

100,9

97,2

87,9

-9,6

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

118,6

105,8

108,9

114,2

+4,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

243,3

128,3

203,6

201,4

-1,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

220,1

125,1

187,4

185,2

-1,1

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

108,5

104,1

103,5

101,3

-2,1

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,5

159,3

143,6

152,7

140,5

-8,0

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

127,3

140,0

139,2

115,1

-17,3

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

128,0

140,8

140,2

115,3

-17,8

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

111,4

121,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

85,9

102,5

114,4

92,7

-18,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

119,6

119,1

145,5

143,3

-1,5

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,3

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

188,9

183,5

186,5

197,1

+5,7

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

116,3

127,6

133,0

115,6

-13,0

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,3

130,7

128,3

123,4

120,8

142,9

+18,3

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

151,4

148,9

145,6

130,7

-10,3

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

137,0

164,4

213,1

119,6

-43,9

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,1

135,7

130,9

127,9

128,1

140,5

+9,7

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

125,7

131,4

124,5

127,8

130,2

129,6

-0,5

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,4

136,4

137,9

133,9

138,9

133,8

-3,7


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.