Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 13-
Feb 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

128,5

129,6

135,0

128,4

-4,9

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

124,4

128,1

128,5

129,5

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

253,9

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

121,8

119,5

116,8

-2,3

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

130,0

131,4

134,6

133,5

-0,9

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

115,2

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

101,5

104,8

107,6

106,4

-1,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

130,4

130,0

131,5

+1,1

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

138,3

122,6

132,6

113,8

-14,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

120,2

121,1

126,6

130,8

+3,3

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

142,0

S

138,0

132,8

-3,8

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

117,8

124,9

125,4

119,5

-4,7

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

115,7

123,0

139,4

136,1

-2,3

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

113,1

114,0

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

121,7

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

116,4

121,9

126,2

122,2

-3,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,3

105,4

108,9

110,3

+1,3

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

109,2

112,2

116,1

114,7

-1,2

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

115,2

117,1

120,9

121,2

+0,2

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

119,9

121,6

125,3

125,2

-0,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.