Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb 13-
Feb 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

112,6

113,2

113,6

114,3

+0,6

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

124,4

128,0

127,6

128,0

+0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

151,9

124,0

139,5

151,4

+8,5

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

100,9

109,1

108,7

111,1

+2,2

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

115,1

115,2

118,7

120,4

+1,4

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

119,7

120,3

121,4

122,6

+1,0

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,1

119,0

123,5

129,4

+4,8

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

109,1

112,3

119,5

123,2

+3,1

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

109,6

113,4

123,1

128,3

+4,2

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

121,1

123,4

125,2

129,4

+3,4

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,8

109,6

109,3

105,9

-3,1

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

116,1

118,6

122,1

125,8

+3,0

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

129,2

128,7

134,8

131,4

-2,5

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

130,6

135,2

142,1

142,5

+0,3

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

114,6

117,0

119,6

120,7

+0,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

111,9

111,5

114,9

116,6

+1,4

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

108,3

115,0

121,7

124,7

+2,5

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

120,0

122,9

127,3

128,9

+1,2

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

108,0

106,9

110,0

111,9

+1,7

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,8

113,5

117,3

118,9

+1,4

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

115,0

116,4

120,1

122,5

+2,0

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,5

117,7

120,6

122,6

+1,7


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.