Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2011

Mar
Mar

2012

Mar
Mar

2013

Mar
Mar

2014

Mar
Mar

Diff,%

Mar 13-
Mar 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

127,8

130,5

133,7

131,0

-2,0

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,4

136,4

136,2

135,3

139,8

134,2

-4,0

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

120,0

121,7

125,8

126,5

+0,6

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

116,9

118,1

120,6

121,8

+1,1

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

110,6

112,3

112,2

111,5

-0,6

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

110,1

111,8

111,6

110,7

-0,8

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

116,7

118,1

120,1

120,3

+0,2

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

116,4

118,2

119,6

118,5

-0,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.