Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)


Anm.

Produkter

2010

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Note

Products

 

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1) 
  Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

343

358

336

360

360

342

346

401

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
  Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

331

344

319

342

347

325

328

381

AP

Mjölk (faktisk fetthalt) 3)

   Raw cows´milk (actual fat content)3)

345

358

338

362

363

343

350

404

 

- varav konventionell mjölk
  (of which non-organic milk)

332

345

328

354

..

333

342

395

 

- varav ekologisk mjölk
  (of which organic milk)

 

466

462

412

431

..

418

419

472

 

Ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ägg burhöns4)  Eggs from caged hens4)

1 129

1 226

1 171

1 024

1 243

1 194

1 062

966

 

A-ägg frigående höns5)  Barn eggs5)

1 281

1 348

1 340

1 278

1 353

1 360

1 330

1 167

 

Ekologiska ägg6)  Organic eggs6)

2 236

2 263

2 244

2 217

2 289

2 269

2 226

2 176

AP

Ägg, öre/st7)
  Fresh eggs (whole country)
7)

78

83

81

75

84

83

78

70


1)   Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)   Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)   Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.  Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)   Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption  (class A).

5)   Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)   Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Organic eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)   Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.:  AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till  Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note:  Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).