Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Mar
Mar

2012

 

 

Mar
Mar

2013

 

 

Mar
Mar

2014

 

 

Mar
Mar

Diff, %

 

 

Mar 13-
Mar 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

129,4

144,8

147,1

140,4

-4,6

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

142,2

129,8

129,8

122,3

-5,8

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

134,5

143,8

136,2

134,8

-1,0

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

140,2

151,5

140,8

140,4

-0,3

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

138,2

140,0

134,6

131,2

-2,5

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

125,9

127,3

120,9

117,3

-3,0

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

140,2

140,4

135,9

133,3

-1,9

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

133,6

134,3

128,9

125,8

-2,4

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

100,9

99,9

99,9

99,6

-0,3

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

98,2

101,1

101,1

95,4

-5,6

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

131,4

132,8

132,8

142,2

+7,1

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

118,0

118,7

118,7

123,5

+4,0

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

121,8

131,3

131,9

138,9

+5,3

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

153,5

145,9

168,3

157,0

-6,7

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

119,3

118,4

118,4

120,0

+1,3

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

123,5

126,7

127,8

128,3

+0,4

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

111,3

118,8

116,0

114,5

-1,2

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

129,2

131,5

134,4

130,6

-2,8

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,8

126,1

134,1

138,0

+2,9

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

121,4

127,5

131,9

132,9

+0,8

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

122,4

127,1

132,5

134,4

+1,4

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

123,8

126,5

126,7

126,9

+0,1

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

122,7

127,0

131,1

132,6

+1,1

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

127,8

130,5

133,7

131,0

-2,0


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.