Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Mar
Mar

2012

 

Mar
Mar

2013

 

Mar
Mar

2014

 

Mar
Mar

Diff, %

 

Mar 13-
Mar 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

208,2

195,6

216,2

178,7

-17,4

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

186,8

196,0

187,3

149,8

-20,0

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

188,4

169,7

180,5

155,6

-13,8

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

158,2

212,8

193,5

152,9

-21,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

209,9

198,8

219,9

185,5

-15,6

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

198,8

192,5

203,6

168,1

-17,5

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

186,4

202,1

179,7

167,2

-7,0

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

99,6

103,8

94,0

91,0

-3,2

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

174,2

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

127,7

127,2

124,7

115,9

-7,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

243,3

128,2

206,9

201,4

-2,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

220,1

125,1

190,1

185,2

-2,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

109,6

107,6

105,3

106,1

+0,8

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

154,3

148,4

154,5

141,1

-8,7

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

127,4

140,0

138,6

118,5

-14,5

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

128,0

140,9

139,6

118,9

-14,8

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

113,9

121,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

88,3

102,5

112,1

90,6

-19,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

134,8

144,4

163,3

160,9

-1,5

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,3

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

185,2

198,8

+7,3

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

117,5

128,2

132,0

116,4

-11,8

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,3

130,7

128,0

121,2

122,7

142,9

+16,5

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

151,4

149,7

143,0

130,7

-8,6

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

137,0

164,4

213,1

119,6

-43,9

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,1

135,7

130,6

126,1

129,4

140,5

+8,6

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

125,7

131,4

124,8

127,0

130,5

129,9

-0,5

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,4

136,4

136,2

135,3

139,8

134,2

-4,0


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.