Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar13-
Mar 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

130,0

130,2

134,8

129,1

-4,2

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

126,1

128,5

128,9

129,8

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

256,8

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

116,9

121,1

119,1

-1,7

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

130,7

131,2

134,7

134,0

-0,5

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

114,4

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

105,0

104,6

107,0

115,0

+7,5

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

130,0

130,5

145,7

+11,6

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

137,5

127,7

128,3

129,8

+1,2

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

119,1

121,7

126,2

136,6

+8,3

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

141,6

S

139,0

133,9

-3,7

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

120,7

127,5

129,1

119,8

-7,2

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

113,5

126,5

142,2

133,6

-6,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

113,3

109,5

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

122,3

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

117,2

122,6

128,9

121,3

-5,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,7

104,6

110,0

110,0

+0,0

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

109,7

112,0

118,0

114,1

-3,3

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

115,0

117,3

122,0

122,9

+0,7

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

120,0

121,7

126,1

126,5

+0,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.