Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar 13-
Mar 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,8

113,6

114,8

113,1

-1,5

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

126,6

128,3

127,6

128,5

+0,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

153,8

125,6

139,2

151,6

+9,0

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

102,6

109,1

108,9

110,8

+1,7

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

116,1

114,7

119,0

119,5

+0,4

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

121,3

120,6

121,9

122,2

+0,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,2

119,0

123,6

129,8

+5,0

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

109,8

112,9

120,4

123,4

+2,5

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

109,6

113,3

121,7

127,7

+4,9

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

120,5

124,1

124,8

130,0

+4,2

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

109,3

109,5

107,2

105,5

-1,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

116,1

118,9

121,8

126,1

+3,5

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

129,3

129,2

126,7

128,6

+1,5

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

129,2

136,3

142,3

141,3

-0,7

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

114,4

116,8

121,2

120,1

-0,9

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

112,6

111,5

114,0

108,4

-4,9

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

104,6

116,2

121,8

124,6

+2,2

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

119,2

123,4

127,7

126,1

-1,3

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

107,8

107,4

110,2

110,5

+0,3

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,4

113,9

117,6

116,9

-0,5

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

114,7

116,8

119,8

121,5

+1,4

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,9

118,1

120,6

121,8

+1,1


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.