Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market


2010 = 1001)

2011

2012

2013

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2010

2011

2012

2013

Diff,%

12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

102,1

114,9

119,9

106,0

99,0

125,5

111,7

-11,0

bg

Bulgarien  Bulgaria

123,6

143,1

117,8

108,5

122,2

150,7

109,5

-27,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

..

..

..

..

..

..

..

..

dk

Danmark  Denmark

114,5

123,3

128,2

104,0

111,4

122,1

121,6

-0,4

de

Tyskland  Germany

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

115,2

121,2

131,5

102,7

120,0

126,0

128,0

+1,6

gr

Grekland  Greece

..

..

..

..

..

..

103,5

..

hr

Kroatien  Croatia

107,7

116,3

109,1

101,7

110,5

122,4

105,4

-13,9

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fr

Frankrike  France

..

..

..

..

..

..

..

..

it

Italien  Italy

..

..

120,5

..

..

..

119,7

..

cy

Cypern  Cyprus

..

..

120,8

..

..

..

127,3

..

lv

Lettland  Latvia

118,2

122,3

116,4

106,4

115,6

124,0

117,2

-5,5

lt

Litauen  Lithuania

123,8

123,1

126,2

112,4

117,5

128,9

124,0

-3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

108,7

115,0

119,3

101,8

109,5

118,7

118,6

-0,1

hu

Ungern  Hungary

120,8

139,1

128,6

105,6

120,4

148,9

120,4

-19,1

mt

Malta  Malta

103,2

113,2

114,6

105,3

109,5

122,1

115,8

-5,2

nl

Nederländerna  Netherlands

104,6

108,5

121,1

105,9

105,3

118,9

124,8

+5,0

at

Österrike  Austria

107,9

113,0

113,7

102,4

106,6

116,6

114,8

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

..

..

..

..

..

..

..

..

pt

Portugal  Portugal

..

..

..

..

..

..

..

..

ro

Rumänien  Romania

115,6

127,7

133,7

111,3

107,2

137,8

120,9

-12,3

si

Slovenien  Slovenia

109,8

114,1

122,7

105,2

108,7

117,3

121,9

+3,9

sk

Slovakien  Slovakia

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

..

..

..

..

..

..

123,4

..

se

Sverige  Sweden

..

..

..

..

..

..

..

..

uk

Storbritannien  United Kingdom

113,2

118,7

125,5

104,6

112,6

123,0

120,4

-2,1


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100.Figures is not available for those member states that hasn’t completed  indices with base year 2010=100.

Källa:  Eurostats databas.  Source:  Eurostats database. 2014-04-16