Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index


2005 = 100

Vägningstal, %
Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

 

Apr
Apr

2012

 

 

Apr
Apr

2013

 

 

Apr
Apr

2014

 

 

Apr
Apr

Diff, %

 

 

Apr 13-
Apr 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

 

5,7

134,0

145,6

144,7

129,4

144,8

147,1

140,4

-4,6

Elektricitet  Electricity

4,0

136,3

127,8

127,0

137,3

128,4

128,1

120,2

-6,2

Diesel  Diesel oil

5,2

133,5

140,3

136,9

136,1

142,3

132,7

136,6

+2,9

Andra bränslen och drivmedel
  Other fuels

1,9

139,4

146,9

141,6

143,2

150,8

138,0

141,4

+2,4

Energi och smörjmedel
  Energy and lubricants

 

11,1

135,5

136,8

134,1

137,7

138,7

131,9

131,4

-0,4

Enkla gödselmedel1) 
  Straight fertilisers
1)

3,5

129,0

124,8

110,9

128,6

127,3

120,9

122,3

+1,2

Sammansatta gödselmedel2) 

  Compound fertilisers2)

4,0

143,0

139,1

128,6

141,5

140,4

135,9

136,7

+0,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
  Fertilisers and soil improvers

 

7,6

136,5

132,4

120,4

135,5

134,3

128,9

130,0

+0,8

Svampmedel  Fungicides

0,8

101,8

100,1

98,6

100,9

99,9

98,5

101,7

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

98,7

100,7

95,4

98,2

101,1

92,9

97,8

+5,3

Ogräsmedel  Herbicides

1,3

131,7

132,9

133,5

131,4

132,8

130,8

148,9

+13,9

Växtskydds- och bekämpningsmedel
  Plant protection products
  and pesticides

 

2,3

118,5

118,8

118,1

118,0

118,7

116,3

128,2

+10,2

Veterinärkostnader
  Veterinary expenses

 

1,1

122,9

129,4

132,3

121,8

130,8

134,5

138,9

+3,3

Djurfoder

  Animal feedingstuffs

 

17,2

150,2

155,6

164,0

151,1

147,9

166,9

158,0

-5,4

Underhåll av utrustning

  Maintenance of materials

 

6,7

119,4

118,7

119,1

120,2

118,6

118,5

121,7

+2,7

Underhåll av ekonomibyggnader
  Maintenance of buildings

 

3,0

125,1

127,5

128,6

125,6

128,2

128,8

129,5

+0,5

Andra varor och tjänster
  Other goods and services

 

24,4

113,6

115,4

115,2

111,5

113,8

115,7

114,8

-0,8

Total insatsfÖrbrukning
  Goods and services
  currently consumed IN
   AGRICULTURE

 

78,9

129,5

132,0

132,2

129,0

130,3

133,7

131,7

-1,5

Traktorer Tractors

4,6

124,8

132,0

134,9

124,8

133,3

134,4

138,0

+2,7

Övrig utrustning Other materials

11,5

123,1

128,7

132,1

121,3

127,5

131,9

132,9

+0,8

Utrustning  Materials

 

16,0

123,6

129,6

132,9

122,3

129,1

132,6

134,4

+1,3

Ekonomibyggnader  Buildings

 

5,1

124,8

126,7

127,4

125,2

127,3

127,6

127,9

+0,2

INVESTERINGSVAROR OCH –TJÄNSTER
  Goods and services
  CONTRIBUTING TO AGRICUL-
  TURAL INVESTMENT

 

21,1

123,9

128,9

131,6

123,0

128,7

131,4

132,8

+1,1

TOTALT  TOTAL

100,0

128,3

131,4

132,1

127,7

129,9

133,2

131,9

-1,0


1)   Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)   Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.