Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Apr
Apr

2012

 

Apr
Apr

2013

 

Apr
Apr

2014

 

Apr
Apr

Diff, %

 

Apr 13-
Aprr 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

222,9

198,8

218,1

190,2

-12,8

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

186,7

198,4

186,6

163,1

-12,6

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

184,4

171,2

168,0

153,0

-8,9

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

162,6

212,1

187,9

162,4

-13,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

213,7

204,7

219,4

189,5

-13,6

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

206,3

195,4

202,4

177,4

-12,3

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

195,9

211,0

176,1

176,1

±0,0

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

102,5

106,6

92,9

93,8

+1,1

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

148,1

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

147,8

106,9

110,6

129,8

+17,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

231,7

128,3

206,9

196,9

-4,8

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

210,5

125,1

190,1

181,5

-4,5

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

105,8

103,5

106,2

112,5

+5,9

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

158,6

140,6

151,8

146,8

-3,3

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

131,5

134,8

136,7

113,9

-16,7

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

132,3

135,4

137,6

114,1

-17,1

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

113,9

121,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

88,5

102,8

112,1

90,6

-19,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

143,5

161,1

172,1

174,1

+1,1

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,3

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

190,9

198,8

+4,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

119,2

126,6

131,8

114,9

-12,9

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,3

130,7

126,8

120,1

122,7

142,9

+16,5

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

151,4

149,7

140,6

130,7

-7,0

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

136,5

187,3

208,1

92,7

-55,5

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,1

135,7

129,6

126,4

128,9

139,1

+7,9

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

125,7

131,4

125,0

126,5

130,2

128,4

-1,4

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,4

136,4

138,0

131,9

138,5

135,5

-2,2


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.