Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products  


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 13-Apr 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain an
d crispbread

10,1

130,1

131,0

134,4

129,6

130,1

136,6

128,6

-5,9

Mjukt bröd  Bread

17,1

126,8

128,8

129,2

125,8

128,3

128,9

130,2

+1,0

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

260,0

S

S

261,9

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

 

S

S

122,1

118,2

S

121,9

117,6

120,2

+2,2

Vegetabilier  Crop products

 

32,2

131,5

132,6

134,9

130,8

131,6

134,6

134,1

-0,3

Mjölk  Milk

S

116,8

S

S

115,2

S

S

S

S

Grädde  Cream

3,7

105,0

104,0

108,6

106,5

104,0

104,7

110,9

+5,9

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,8

S

127,4

134,9

S

128,1

135,4

139,7

+3,2

Glass  Ice cream

1,0

136,0

126,3

130,3

137,5

127,5

133,8

127,1

-5,0

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

25,4

121,1

120,9

128,7

120,8

120,4

123,5

134,1

+8,6

Ägg  Eggs

 

5,0

139,2

S

137,2

140,1

S

136,4

134,7

-1,2

Nötkött  Beef

7,0

122,1

131,0

129,7

124,4

132,9

132,1

121,0

-8,5

Griskött  Pig meat

9,5

119,1

133,3

142,6

114,6

127,7

143,3

138,9

-3,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

S

115,1

113,5

S

112,6

111,5

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

122,4

S

S

S

Kött  Meat

 

20,1

120,0

126,8

128,8

119,4

125,6

130,3

124,0

-4,9

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

17,3

104,6

107,4

109,9

104,9

106,8

111,2

110,2

-0,9

Kött, charkuterivaror och köttkon­server

  Meat and meat products

 

37,4

110,9

115,5

117,9

110,8

114,6

119,3

115,6

-3,1

Animalier  Animal products

 

67,8

116,5

118,6

122,6

116,3

118,0

121,7

123,0

+1,1

Totalt  Total

100,0

121,2

123,1

126,6

120,9

122,4

125,8

126,6

+0,6


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end  of the last year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.