Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr 13-
Apr 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,5

113,4

113,1

114,4

+1,2

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,5

127,9

126,5

127,6

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

151,5

125,5

141,8

145,8

+2,8

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

98,8

108,3

109,1

111,2

+1,9

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

113,8

114,1

117,0

119,8

+2,4

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

121,1

120,2

120,6

122,2

+1,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,4

118,7

123,7

129,7

+4,9

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

109,6

112,0

120,0

122,7

+2,2

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

108,4

112,9

124,3

126,8

+1,9

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

120,7

122,6

126,0

129,8

+3,0

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

109,0

1092

109,0

105,1

-3,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

116,1

118,2

122,5

125,8

+2,7

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

125,6

129,7

132,7

128,4

-3,3

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

131,5

136,4

144,7

142,6

-1,4

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

111,5

116,6

123,2

120,8

-2,0

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

111,9

111,4

118,0

109,4

-7,3

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

107,5

115,2

120,1

121,8

+1,4

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

119,4

123,3

130,1

126,8

-2,5

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

107,8

107,6

111,0

112,1

+1,0

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

112,4

114,0

119,1

118,1

-0,8

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

114,6

116,5

121,1

122,0

+0,7

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,8

117,7

121,1

122,1

+0,9


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.