Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index


2005=100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2011

2012

2013

2011

 

Maj
May

2012

 

Maj
May

2013

 

Maj
May

2014

 

Maj
May

Diff, %

 

Maj 13-
Maj 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

5,6

196,3

208,4

185,0

217,3

203,3

214,5

181,1

-15,6

Korn  Barley

2,5

184,7

191,4

157,1

191,6

202,3

183,4

151,9

-17,2

Havre  Oats

1,6

167,7

175,5

146,0

177,3

175,2

167,1

147,9

-11,5

Råg  Rye

0,3

183,7

195,2

147,4

180,1

211,2

187,0

162,7

-13,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

191,7

210,5

178,5

212,2

208,9

215,5

179,6

-16,7

Spannmål1)  Cereals1)

 

10,6

188,7

199,3

171,2

203,9

199,5

199,3

168,7

-15,4

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
  Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

191,4

192,5

156,1

198,7

209,1

174,6

162,6

-6,9

Sockerbetor  Sugar beets

3,1

56,7

52,8

54,2

57,7

56,7

52,8

54,2

+2,8

Andra industrigrödor
  Other industrial crops

0,1

129,5

128,0

120,3

129,5

126,3

120,3

120,3

±0,0

Industrigrödor  Industrial crops

 

4,7

100,5

98,2

87,5

103,4

106,0

92,4

89,6

-3,0

Foderväxter  Forage plants

 

7,3

151,9

161,8

158,8

141,3

148,1

162,4

155,1

-4,5

Frukt och grönsaker

  Fruits and Horticultural products

 

6,6

119,2

115,3

119,0

128,6

150,0

138,4

116,5

-15,8

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,5

195,2

161,7

218,7

231,7

128,3

206,9

198,6

-4,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

131,0

127,5

123,3

131,4

127,2

122,9

118,7

-3,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

97,1

105,0

105,0

98,8

97,1

105,0

105,0

±0,0

Potatis  Potatoes

 

4,3

180,4

153,3

199,8

210,5

125,1

190,1

183,0

-3,7

Blommor och plantskoleväxter
  Flowers and Horticultural products

 

5,0

106,8

107,3

107,9

108,6

111,9

111,6

110,6

-0,9

Vegetabilieproduktion
 
crop output

 

38,5

147,4

148,3

144,6

155,1

150,1

156,3

141,5

-9,5

Nötkreatur  Cattle

10,0

124,1

130,4

127,4

129,5

134,3

132,3

113,2

-14,4

  -  Storboskap  Cattle excl. calves

9,6

125,1

130,9

128,0

130,2

135,0

133,0

113,3

-14,8

  -  Kalv  Calves

0,4

103,4

118,2

113,9

113,9

116,4

116,4

111,4

-4,3

Svin  Pigs

11,6

97,9

108,5

108,5

91,0

106,6

109,8

90,6

-17,5

Får och getter  Sheep and goats

0,4

107,9

117,4

125,6

153,0

168,2

172,1

174,5

+1,4

Fjäderfä  Poultry

3,2

145,8

146,0

146,0

146,5

146,0

146,0

146,0

±0,0

Andra djur  Other animals

2,0

186,8

182,4

187,5

187,9

185,7

190,9

198,8

+4,2

Djur  Animals

 

27,1

119,9

126,5

125,9

119,7

128,1

129,2

114,6

-11,3

Mjölk  Milk

29,4

126,8

119,8

129,3

129,4

119,5

125,7

138,6

+10,2

Ägg  Eggs

3,2

150,1

147,5

138,9

150,6

149,0

140,6

131,1

-6,7

Andra animaliska produkter
  Other animal products

1,9

142,8

178,4

209,2

136,5

187,3

208,1

92,7

-55,5

Animaliska produkter
  Animal products

 

34,4

129,8

125,5

134,5

131,8

125,9

131,5

135,4

+3,0

Animalieproduktion
  animal output

 

61,5

125,4

126,0

130,7

126,5

126,9

130,5

126,3

-3,2

TOTALT  TOTAL

100,0

133,9

134,5

136,0

137,5

135,8

140,4

132,1

-5,9


1)   Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they might be revised later.