Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2005=100

Vägnings-

tal, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

Diff, %1)

 

 

Weights,

%

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 13-
Maj 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
  Flour, grain and crispbread

12,9

113,1

113,7

114,3

113,4

113,5

114,9

114,9

+0,0

Mjukt bröd  Bread

13,7

126,8

128,6

128,2

127,0

128,1

127,7

127,3

-0,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

138,8

126,2

146,2

153,2

124,6

143,2

153,6

+7,3

Socker  Sugar

0,7

102,6

108,4

109,0

98,2

108,1

109,0

111,3

+2,1

Margarin  Margarine

 

3,7

114,4

114,9

119,0

113,7

114,3

119,6

119,2

-0,4

Vegetabilier  Crop products

 

32,5

120,2

120,8

122,2

120,9

120,4

122,2

122,6

+0,3

Mjölk  Milk

12,0

117,4

119,5

125,0

116,5

118,6

124,1

129,7

+4,5

Grädde  Cream

3,6

111,1

113,5

121,1

109,6

112,9

119,2

122,9

+3,1

Smör  Butter

1,0

111,2

115,4

124,4

108,4

114,3

124,2

128,1

+3,1

Ost  Cheese

11,6

121,5

123,0

127,0

120,2

122,6

126,1

128,9

+2,2

Glass  Ice cream

4,1

108,7

109,5

107,1

108,6

109,2

105,7

105,1

-0,6

Mejeriprodukter
  Dairy products

 

32,2

117,0

118,9

123,3

116,0

118,2

122,2

125,6

+2,7

Ägg  Eggs

 

2,8

127,6

129,6

132,6

127,7

129,0

132,9

133,3

+0,3

Nötkött  Beef

6,5

131,9

137,6

144,3

133,0

137,9

147,1

141,6

-3,7

Griskött  Pig meat

4,2

116,1

118,9

122,9

115,2

118,6

124,7

122,0

-2,1

Fjäderfäkött  Poultry meat

3,7

110,9

112,1

115,5

108,2

110,3

113,6

111,2

-2,1

Annat kött  Other meat

1,5

110,2

116,7

121,6

105,7

119,2

120,6

123,2

+2,2

Kött  Meat

 

15,8

120,8

124,7

129,3

119,8

124,5

130,4

127,3

-2,4

Charkuterivaror och köttkonserver
  Cured and canned meat

 

16,7

106,9

108,1

111,5

106,4

108,2

113,3

112,0

-1,1

Kött, charkuterivaror och köttkon­server
  Meat and meat products

 

32,5

112,5

114,9

119,0

111,8

114,8

120,4

118,3

-1,8

Animalier  Animal products

 

67,6

115,2

117,2

121,4

114,3

116,9

121,7

122,2

+0,4

Totalt  Total

100,0

116,8

118,4

121,8

116,5

118,1

122,0

122,4

+0,3


1)   Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the last turn of the year.

Källa:  Statistiska centralbyrån (SCB).  Source:  Statistics Sweden.