Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector


2005 = 100

2011

2012

2013

2011

Juni
June

2012

Juni
June

2013

Juni
June

2014

Juni
June

Diff,%

Juni 13-
Juni 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
  Agricultural Input Price Index

 

128,3

131,4

132,1

127,4

130,1

132,2

131,8

-0,3

Avräkningsprisindex (A-index)
  Agricultural Output Price Index

 

133,9

134,5

136,0

137,0

139,3

143,5

136,3

-5,0

Producentprisindex för livsmedelsindustrin,

jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)1)
  Price Index for the Food Industry, food
  from price regulated agricultural

  products1)

 

121,2

123,1

126,6

121,9

124,4

128,3

128,5

+0,1

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
  Consumer Price Index, food from price
  regulated agricultural products1)

 

 

116,8

118,4

121,8

116,9

118,5

122,1

122,5

+0,3

Konsumentprisindex (KPI)1)
  Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

111,1

112,1

112,0

111,0

112,1

112,0

112,2

+0,2

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
  Total, excl. food from price regulated
  products

 

110,6

111,6

111,3

110,6

111,7

111,2

111,5

+0,2

Livsmedel, totalt  Food, total

 

116,2

117,9

120,5

115,9

118,8

121,6

121,2

-0,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
  Other food

115,4

117,3

119,0

114,7

119,1

120,8

119,5

-1,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the end of the last year.