Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)


 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

Ko  Cows

1 705

1 611

1 744

1 505

1 692

1 866

Ungko Young cattle

1 857

1 851

2 105

1 858

2 018

2 144

Ko  Cows

1 739

1 668

1 832

1 585

1 767

1 932

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

1 779

1 658

1 817

1 565

1 772

1 982

Ungtjur Bovine animals

2 186

2 161

2 496

2 203

2 450

2 589

Yngre tjur Bovine animals

2 105

2 086

2 400

2 136

2 331

2 484

Tjur  Bulls

2 168

2 142

2 472

2 181

2 423

2 567

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

2 046

2 046

2 326

2 089

2 282

2 427

Stut Bullocks

2 122

2 117

2 399

2 128

2 367

2 451

Storboskap  Adult cattle

2 001

1 964

2 240

1 967

2 185

2 343

 

 

 

 

 

 

 

Gödkalv Fattened calf

2 308

2 360

2 860

2 207

2 614

2 411

Mellankalv Fattened calf

1 884

1 998

2 378

2 035

1 947

2 082

Spädkalv Sucking-calf

150

150

149

150

150

150

Kalv  Calves

1 882

1 995

2 376

2 034

1 946

2 081

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar  Sheep

686

680

749

684

650

677

Lamm  Lambs

2 377

2 408

2 667

2 702

2 645

2 744

Får Sheep

2 043

2 051

2 306

2 325

2 281

2 345

 

 

 

 

 

 

 

Häst  Horses

608

589

467

514

529

531

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin  Fattening pigs

1 145

1 183

1 328

1 321

1 181

1 048

Sugga  Sow

597

575

638

775

632

503

Ungsugga  Young sow

604

591

620

777

664

520

Galt  Boar

259

245

229

256

248

253

Unggris  Young pigs

510

509

460

460

460

462

Unggalt  Young boar

540

540

510

540

540

542

Svin Pigs

1 113

1 146

1 286

1 288

1 150

1 018


Anm.  Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider.  Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.